0348 4431006 / 4425659

Propiedades

Tapia de Cruz 1382 Local 1 UF:1 UC:56.
Alquiler | $ 100000
Escobar
1
2
Tapia de Cruz 1382 Local 2 UF:17 UC:50.
Alquiler | $ 100000
Escobar
1
1
Mitre Nº 667.
Alquiler | $ 40000
Escobar
Tapia de Cruz Nº 213 (local).
Alquiler | $ 35000
Escobar
1
Tapia de Cruz Nº 1415.
Alquiler | $ 32000
Escobar
1
1
3
Asborno Nº 497.
Alquiler | $ 30000
Escobar
1
4
Spadaccini Nº 1106, LOCAL 3.
Alquiler | $ 25000
Escobar
1
Mitre Nº 111 esq. Cazenave.
Alquiler | $ 25000
Matheu
1
1
Tapia Nº 1382 T2 3º Dpto:314 Coch:84.
Alquiler | $ 23000
Escobar
1
1
Tapia Nº 1382 T1 3º Dpto:322 Coch:20.
Alquiler | $ 22000
Escobar
1
1
1
Tapia Nº 1382 T2 3º Dpto:315 Coch:65.
Alquiler | $ 22000
Escobar
1
1
1
Tapia Nº 1382 T1 2º Dpto:219 Coch:02.
Alquiler | $ 21000
Escobar
1
1
1